ONS DOEL

Die HSP OSB is die huis van oudstudente en ondersteuners van Hoërskool Porterville. Dit is die strewe van die Bond om die belange van hierdie skool en sy gemeenskap te dien en te bevorder. Voorts strewe die Bond om die band tussen oudleerlinge, ondersteuners, ouers en studente van die skool uit te bou.

"Die HSP OSB is die huis van oudstudente en ondersteuners van Hoërskool Porterville."

ONS GESKIEDENIS

/  ONS WORTELS

Die dorp het in 1863 totstand gekom toe Frederick John Owen, een van die oorspronklike 1820 setlaars ‘n gedeelte van sy plaas in erwe opgedeel het.

Ten spyte van die feit dat ons ‘n klein dorpie aan die rand van die Swartland is, is ons tog internasionaal bekend. En dit nogal vir iets heel ongewoons, naamlik die lugstrome teen die Olifantsrivierberg wat ideale omstandighede is vir hangsweef en jaarliks kom honderde geesdriftiges om vanaf ‘n lanseerplatform op die Dasklippas net buite die dorp, dié lugstrome te troef.

Die onderwys het ook ‘n lang en trotse geskiedenis hier by ons. Die eerste staatsondersteunde skool is in Januarie 1870 geopen met 82 leerders en een onderwyser, ‘n mnr. J.V.M. McClean van Caledon.
Ons huidige kompleks is reeds die vierde skoolgebou en is in 1957 voltooi. Op daardie stadium het ons ongeveer 300 leerders en 15 onderwysers gehad. Vandag het ons 510 leerders en 25 opvoeders.
Die skool was aanvanklik ‘n primêre skool, vanaf 1917 ‘n sekondêre skool en drie jaar later ‘n hoërskool. Vandag is ons ‘n gekombineerde skool en bied ‘n tuiste vir leerders vanaf Graad 1 tot Graad 12.